Vår affärsidé

"Genom ett helhetskoncept, med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser tillhandahålla en helhetslösning för tillverkning och uppförande av flexibla, flyttbara modulbostäder med hög kvalité. Konceptet är ett helhetsåtagande från konsultation till inflyttning. Vår organisation ska vara modern, effektiv och kundinriktad och ska skapa mervärden för våra kunder".

Kort om oss

Vår specialitet är helhetsåtagandet - ett koncept. Med kompetenta medarbetare inom markplanering, industri, arkitektur, inredning och teknik besitter Husgruppen i Jönköping AB en bred kunskap och kompetens inom området för modulbostäder.

Helhetslösning

Från den första konsultationen till nyckelöverlämning.

Kostnadseffektivt

Starkt konkurrenskraftiga marknadspriser.

Tidseffektivt

Effektiv industriell tillverkning med korta leveranstider.

Innovativa tekniska lösningar

Innovativ boendemiljö med modern teknik.