Arkitektens ord

"Musik skall byggas utav glädje" - ett känt begrepp. På samma sätt skall god arkitektur skapas utav glädje, - skapad med utgångspunkt från "husens insida", baserad på funktion, kvalitet och god ekonomi.

Det är känt att initialkostnaden i ett projekt i verkligheten är en mindre del av totalkostnaden, så därför parallellt med hänsyn taget till funktion och utformning, så är val av goda material och genomtänkt byggnation en förutsättning för drift och en god fastighetsförvaltning.

Som inredningsarkitekt i över 40 år, och i nära samarbete med byggbranschen och kollegor, har detta blivit grundpelarna för min mångåriga projektering, oavsett storlek eller typ av projekt.

Dessa förutsättningar har legat till grund för ett samarbete med Husgruppen, genom bl.a. utveckling av studentbostäder i "turn-key-form" med yteffektiva lägenheter, producerade i prefabricerade modulsystem, som i sin tur innebär korta byggtider, fabrikstillverkade komponenter till bra priser.

Arkitekt SIR/MSA Ulph Sandberg