Fördelar med Husgruppens koncept

Helhetsåtagandet - ett koncept

Vår specialitet i Husgruppen i Jönköping AB är det totala helhetsåtagandet, där vi tar fullt ansvar genom hela projektet, allt från den första konsultationen till uppförandet och färdigställandet av modulbostäderna.

Med vår erfarenhet och kompetens inom modulbyggnationer samt vårt breda kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer inom olika branscher är vår målsättning att finna en komplett och varaktig lösning åt våra kunder.

Med vår bygg- och kvalitetsansvarige ser vi över situationsplanen och förbereder projekteringen inför byggnadsprocessen. Genom våra arkitekter, inredare och teknikleverantörer tar vi fram ritningar, planerar för både interiör och exteriör miljö så att modulerna anpassas efter kundens behov och önskemål.

Vi projekterar och utför allt markarbete med el, vatten, avlopp, bredband m.m. under produktionen av modulerna och inför transport. Därefter monteras och färdigställs modulerna för att sedan säkerställa funktionen inför garantibesiktningen. I vårt strukturerade arbete, med "flödestänkande" och en effektiv logistik levereras bostäderna inflyttningsklara i utlovad tid.

I Husgruppens organisation finns medarbetare och kompetent personal som under många år har specialiserat sig inom sina respektive verksamhetsområden. Denna kunskap delar vi gärna med oss av. Vi arbetar därför med ett stort engagemang i ett nära samarbete med våra uppdragsgivare.