Miljöplan

Hovrättstorget
553 21 Jönköping
Org.nr: 556831-2663

Miljöpolicy

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Husgruppen i Jönköping AB förbinder sig att, i de fall beställaren har egen miljöplan, införliva sig och sin verksamhet på d:o arbetsplats efter gemensam genomgång.

Det innebär att vi ska:

 • Öka kunskapen inom den egna organisationen och skapa insikt och förståelse kring miljöfrågor.
 • Följa lagar och förordningar.
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
 • Så långt det är möjligt minska vårt behov av transporter.

Genom diskussioner med medarbetare, kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:
 • Vår kvalitetsplan
  Tillämpning och kontroller samt material och systemval

 • Arbetsplatsens miljöplan.
  Upprättas och efterlevs.

 • Byggavfall.
  Sorteras i möjligaste mån i kretsloppsprincip på respektive arbetsplats.

 • Fukthalter.
  Kontrolleras och behandlas efter behov.
 • Miljöinformation till medarbetare och leverantörer.
 • Dokumentering.
  Inbyggt material.
 • Uppföljning.


Jönköping 1/12 2010
Urban Antoniusson