Samarbetet mellan Husgruppen och Riksbyggen tar ytterligare ett kliv

hugruppen-riksbyggen

2012-02-20

Snart ett år har gått sedan Husgruppen bestämde sig för att välja Riksbyggen som partner och samarbetet har utvecklats under resans gång.

Ett högt engagemang från samtliga samarbetspartners har bidragit till ett modernt boende för studenter. Högskolan i Jönköping har en unik kunskap om studentboende och i kombination med Riksbyggen som har en gedigen erfarenhet av komplett fastighetsförvaltning har det medfört att Husgruppen har tillfört ett nytt koncept för studentboende i Jönköpings kommun.

Arbetet fortsättermed att finslipa på detaljer och rutiner för att fortsatt erbjuda ett attraktivt boende och samarbetet mellan Riksbyggen och Husgruppen stärks genom att Husgruppen nu väljer att utöka Riksbyggens uppdrag. -Riksbyggen är stolta att få fortsatt och utökat förtroende, säger Göran Bard på Riksbyggen.