Husgruppen i samarbete med Högskolan i Jönköping

husgruppen-hj

2012-02-25

Högskolan är ett internationellt lärosäte med en hög andel internationella studenter.

För att vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt för oss att kunna garantera studenterna en bostad under deras vistelse i Sverige.
"Genom samarbete med Husgruppen kan vi erbjuda ett bra boende med närhet till service och goda kommunikationer till högskolan. Husgruppens vilja att skapa ett attraktivt boende är en tillgång i samarbetet".

Per Hallerstig, VD Högskoleservice, Högskolan Jönköping