Permanent och flyttbart

Tillfälligt eller permanent?

Ett samhälle är i ständig förändring, likaså behovet. Högskolor, kommuner och företag kan på kort tid komma att vara i behov av nya bostäder, där det krävs snabba och kostnadseffektiva lösningar. På grund av begränsade budgetar, komplicerade markfrågor och ökade krav på snabba lösningar, har valet med tillfälliga bygglov blivit allt vanligare. Flera högskolor i landet har idag löst studentbostadsfrågan kortsiktigt med just sådana alternativ.

Med Husgruppens modulkoncept skapas valmöjligheter för fastighetsägaren som innebär en mängd fördelar. Att det finns valmöjligheter med vårt koncept är viktigt för oss i Husgruppen, det skapar mervärde för våra kunder. Våra moduler kan utformas, så att om behovet förändras kan de monteras ned, flyttas och byggas upp på annan plats igen.

Fördelar:
  • Flyttbara modulbostäder som fungerar lika bra som permanenta.
  • Enkla att montera ned, flytta och bygga upp igen.
  • Modulerna kan placeras på olika sätt - fristående, i bredd eller i våningar.
  • Med ett flyttbart alternativ behålls ett marknadsvärde.
  • Framtida kostnadsbesparingar.