Husgruppen Modulsystem - kreativa lösningar för modulbostäder

Med trettio års erfarenhet av byggutveckling och byggrelaterade tjänster bildades Husgruppen i Jönköping AB hösten 2010 med en ambition att hitta en snabb, komplett och ekonomisk helhetslösning för kvalitativa bostäder för såväl högskolor, kommuner och företag.

Husgruppens modulkoncept innebär en mängd fördelar för er som kund. Byggnadsprocessen är effektiv där vi på kort tid tillverkar, uppför och monterar våra modulbyggda bostäder på plats. Vi tar fram ritningar, planerar markarbetet och anpassar bostadsmodulerna efter ert behov. Lösningen är ett helhetsåtagande som är flexibelt och framförallt kostnadseffektivt.

Läs mer om Husgruppen »

Husgruppens fördelar

Vår specialitet är det totala helhetsåtagandet!

Allt från den första konsultationen till uppförandet och färdigställandet av modulbostäderna.

Läs mer »

Referenser/bilder

Ta del av våra referenser och bilder.

Vi visar upp tidigare projekt och även kommande projekt. Välkommen att ta en titt.

Gå till våra referenser/bilder »