Tids- och kostnadseffektivt med kvalité

Genom vår erfarenhet och kunskap vet vi att tid och kostnad alltid är ett mycket tungt argument för den som ska bygga nytt.

Idag kan t.ex. en högskola eller kommun under en kortare period ställas inför en ny ökad efterfråga på bostäder/studentbostäder, där såväl tid som budget är kraftigt marginaliserad.

Husgruppens modulkoncept innebär både tids- och kostnadsbesparingar för dig som kund. Våra moduler tillverkas i en modern industriell process som jämfört med traditionella byggmetoder ger mycket kortare byggtider.

Det strukturerade arbetet i fabriksmiljö ger många fördelar jämfört med konventionella byggmetoder:

  • Snabb, kvalitativ och effektiv produktionsprocess
  • Högre kvalitetssäkerhet
  • Optimal materialhantering
  • Kontroll över alla produktionssteg
  • Möjlighet till optimering
  • Ingen väderpåverkan - mindre risk för fukt och kvalitetsfel

Med ett fungerande "flödestänkande" och en effektiv logistik skapas korta ledtider vilket gör den totala byggnadsprocessen 30-60 % kortare. Produktionsprocessen av modulerna samordnas med markprojekteringen på byggplatsen, allt blir effektivt förberett inför montering och färdigställande.
Ett exempel är Ekhagens studentboende i Jönköping där Husgruppens totala leveranstid för första etappen om 96 lägenheter stannade vid 5-6 månader från påskrift av avtalet.