30kvadrat – Komplett boende 

Kontakta oss

Våra Moduler

Vi på Husgruppen är övertygade om att modulbyggnation är ett sätt att bygga bostäder industriellt och behöver nödvändigtvis inte vara ett utseende.Husgruppen bygger bostäder i trä, att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet. Industriellt träbyggande innebär även andrafördelar som kortade byggtider och fler jobb i glesbygd.Dessutom blir samhällsaktörer alltmer överens om träbyggandets miljö- och kostnadsmässigt positiva effekter. Det finns nu en framväxande internationell marknad för industriell träbyggnation.

Vi jobbar inte med en standard konstruktion utan tittar på vad våra beställare har för krav på energi, brand och ljud och utifrån detta bygger vi en konstruktion som klarar alla krav och som samtidigt värnar om miljön.