Husgruppen modulsystem AB

Kontakta oss

VÄLKOMMEN TILL HUSGRUPPEN

Genom vår kunskap och erfarenhet om hur verkligheten ser ut idag för högskolor, universitet och kommuner, ser vi att behovet för bostäder är stort och växande och en effektiv lösning är starkt efterfrågad.

Med trettio års erfarenhet av byggutveckling och byggrelaterade tjänster bildades Husgruppen i Jönköping AB hösten 2010 med en ambition att hitta en snabb, komplett och ekonomisk helhetslösning för kvalitativa bostäder för såväl högskolor, kommuner och företag.

Att anpassa oss, utveckla våra tjänster och skapa nya möjligheter för att möta dagens krav på korta ledtider, kvalitet och ekonomi är något vi i Husgruppen ständigt eftersträvar i vårt arbete.

Husgruppen har bred kompetens och ett väl grundat samarbete med kringliggande yrkeskategorier, så oavsett om ni ska bygga studentbostäder, permanenta boenden eller utrymmen för personal, så har vi en lösning som skräddarsys just för ert behov.

Husgruppens modulkoncept innebär en mängd fördelar. Byggnadsprocessen är effektiv där vi på kort tid tillverkar, uppför och monterar våra modulbyggda bostäder på plats. Vi tar fram ritningar, planerar markarbetet och anpassar bostadsmodulerna efter önskemål och behov. Lösningen är ett helhetsåtagande som är flexibelt och framförallt kostnadseffektivt.

Varje modul från Husgruppen ska hålla länge och vara trivsam att vistas i. Därför är vi noga med att se till att våra moduler erbjuder en bra inne- och utemiljö med genomtänkt planering och bra materialval, som lämpar sig för såväl permanenta boenden som för flyttbara lösningar, enkla att montera ned, flytta och bygga upp igen.

I Husgruppen har vi en stabil grund av kunskap och erfarenheter att stå på. Kunskap och erfarenheter som i alla lägen kommer våra uppdragsgivare till del. Därför vill vi hjälpa dig att se möjligheterna med en lösning som mer än någonsin ligger i tiden.

Husgruppen i Jönköping AB

Vi är Husgruppen Modulsystem

Patrik Eklund
Patrik Eklund VD
Patrik@husgruppen.com
076 161 58 00
Mikael Almqvist
Mikael AlmqvistProjektledare
mikael.almqvist@husgruppen.com
073 707 47 22
Henrik Gotmark
Henrik GotmarkProduktionschef
Henrik.gotmark@husgruppen.com
070 836 45 39
Sanna Larsson
Sanna LarssonProjektledare
Sanna.larsson@husgruppen.com
076 187 02 00